Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny


dr Jerzy Piechnik, Warszawa


HIPNOZA TERAPEUTYCZNA i MEDYTACJA

Hipnoza to odmienny stan umysłu, pomiędzy jawą a snem, w którym świadomość jest mocno zawężona, chociaż zachowana, a umysł jest podatny na sugestie hipnotyczne.

Medytacja transcendentalna jest prostym sposobem kontaktu z wewnętrznym źródłem kreatywności, energii i inteligencji.


HIPNOZA

Za twórcę współczesnej hipnozy terapeutycznej uważa się amerykańskiego psychiatrę Miltona Eriksona (1901-1980), który wprowadził ją do psychologii klinicznej.

Erikson był jednocześnie założycielem i pierwszym prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy. Cieszył się olbrzymią sławą, jako efektywny hipnoterapeuta, wprowadzając wnikliwe obserwacje niewerbalnych zachowań swoich pacjentów. Stosował język obfitujący w mylące zwroty i dwuznaczności oraz metafory. W trakcie luźnej rozmowy pacjent niespodziewanie zapadał w trans hipnotyczny.

Czym zatem jest hipnoza?

Jest to odmienny stan umysłu, pomiędzy jawą a snem, w którym świadomość jest mocno zawężona, chociaż zachowana, a umysł jest podatny na sugestie hipnotyczne. Mózg wykazuje różne możliwości w określonych częstotliwościach elektromagnetycznych, w wysokich ( fale beta,14-21 Hz), funkcjonują wszystkie zmysły ( wzrok, słuch, węch, smak, dotyk). W częstotliwościach alfa (7-14 Hz) i theta (4-7 Hz), mózg nastawiony jest na odbiór i kodowanie informacji w podświadomości. Poniżej tych częstotliwości, ( fale delta 0-4 Hz) świadomość zostaje wyłączona, a umysł zapada w sen. Ale hipnoza nie jest snem, ponieważ w czasie snu świadomość nie funkcjonuje i nie ma możliwości przekazania sugestii, do podświadomości. Stan hipnotyczny nie ma również nic wspólnego z magią, chociaż w hipnozie estradowej, próbuje się uwypuklić efekty magiczne.

Hipnoza terapeutyczna ( hipnoterapia ) wykorzystuje podatność umysłu na działanie sugestii słownych, muzycznych czy węchowych, które mogą być przesyłane bezpośrednio do podświadomości. Ażeby uzyskać trans hipnotyczny, musimy spowolnić pracę mózgu do częstotliwości alfa i theta, ponieważ w tych częstotliwościach mózg nastawiony jest na odbiór sygnałów z zewnątrz, uzyskując dostęp do źródeł pamięci długoterminowej.

Korzyści wynikające z hipnozy są oczywiste, ale jej skuteczność zależy od umiejętności i doświadczenia hipnotyzera oraz podatności na sugestie i wiary w metodę osoby hipnotyzowanej. Jeżeli ktoś jest sceptycznie nastawiony do hipnoterapii, to uzyska gorsze efekty lub nie uzyska żadnych. Wiara w skuteczność metody, przyjmowanie sugestii bezkrytycznie i bez oporu, daje zadziwiające rezultaty. Dobrym przykładem może być hipnoza sportowa, z której korzysta wielu mistrzów sportu, zwiększając w ten sposób swoją siłę mięśniową, koncentrację i wiarę w sukces.

W moim gabinecie wykorzystuję hipnozę terapeutyczną w leczeniu uzależnień, zaburzeń emocjonalnych (lęki, nerwice) oraz przygotowuję do porodów w hipnozie.


MEDYTACJA


Czym jest medytacja transcendentalna?

Medytacja transcendentalna jest prostym sposobem kontaktu z wewnętrznym źródłem kreatywności, energii i inteligencji. W każdym z nas znajduje się bogaty arsenał nie wykorzystanych możliwości twórczych i samouzdrawiających. Nasze zdrowie, szczęście i sukcesy w życiu zależą od tego, w jakim stopniu potrafimy z tego wewnętrznego źródła korzystać. W czasie Medytacji Transcendentalnej umysł i ciało wyciszają się i odprężają. W najbardziej wyciszonym stanie świadomości, na granicy z podświadomością, umysł wykazuje jeszcze aktywność i doświadcza najprostszej formy pogłębionej świadomości, jaką jest świadomość transcendentalna. To jest poziom świadomości nielokalnej, pole energii i informacji, głębia „Istnienia”.

Za sprawą Maharishi Mahesh Yogi, świat zachodni zaczął interesować się medytacją i jej wpływem na umysł i ciało. Wiele ośrodków naukowych rozpoczęło badania doświadczonych joginów z użyciem EEG, tomografii pozytronowej oraz magnetycznego rezonansu jądrowego gamma, które potwierdziły wzrost aktywności fal mózgowych alfa i theta. Uaktywnienie ośrodków mózgowych, związane jest ze wzrostem odprężenia, jaki i uważności oraz zwiększeniem koherencji fal mózgowych między półkulami oraz w obrębie samych półkul.

U badanych mnichów buddyjskich, wzrost aktywności gamma ( 40-45 Hz), świadczy o zwiększonej integracji procesów związanych z uwagą i pamięciom operacyjną mózgu. Wzrostowi uważności towarzyszy odprężenie, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ w normalnych warunkach czuwania, uważność i pobudzenie występują razem. Kiedy skupiamy uwagę, towarzyszy temu wzrost pobudzenia, a w medytacji uważność jest wyostrzona i towarzyszy temu głębokie odprężenie.

Medytacja jest podstawową techniką radzenia sobie z natrętnymi myślami i nieprawidłowymi emocjami, pozwala oczyścić umysł z nadmiaru mentalnych śmieci oraz pobudzić zdrowe odruchy, prowadzące do równowagi emocjonalnej i harmonii energetycznej.

Zainteresowanych medytacją i hipnozą zapraszam do przeczytania mojej książki pt. „Psychoterapia kwantowa. Myśli leczą, myśli zabijają.”

Specjalistyczny
Gabinet Ginekologiczny

  • Diagnostyka USG
  • Kolposkopia
  • KTG
  • Hipnoza terapeutyczna

Adres
gabinetu

Godziny
otwarcia

  • wtorek
    godz. 17.00 - 18.00
  • czwartek
    godz. 17.00 - 18.00